U bent hier: Home  »  In en outside  »  Meldcode 5 huiselijk geweld
"Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg"

In & Outside hanteert meldcode 5 bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Stap 1:

Signalen in kaart brengen

Stap 2:

Overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis

Stap 3:

Gesprek met betrokkenen

Stap 4:

Wegen van huiselijk geweld en kindermishandeling (gebruik het afwegingskader)

Stap 5:

Neem twee beslissingen

1. Is melden noodzakelijk?
Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute onveiligheid en structurele onveiligheid

2. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?
Hulp verlenen is mogelijk als:
De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of organiseren
De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp
De hulp leidt tot duurzame veiligheid